Ga naar de inhoud

Consulten

Activiteiten
Werkwijze en voorwaarden
U kunt uzelf en of uw kind aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het sturen van een e-mail.

KrûdWiizer streeft ernaar geen wachtlijst te hebben, waardoor afspraken meestal binnen 14 dagen gemaakt kunnen worden.
Er kan van maandag tot en met donderdag gebeld worden tussen 8.30 en 9.00 en 12.30 uur en 13.00 voor het maken van een afspraak.
De praktijk heeft geen secretariaat waardoor het kan voorkomen dat u de voicemail krijgt.
Een Verwijzing door uw huisarts kan, maar is niet noodzakelijk.
Bij de aanmelding volgt een kort telefonisch onderhoud om uw aanmelding te bespreken.
Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk.
KûdWiizer heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten.
KrûdWiizer heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.
KûdWiizer is geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleggen met artsen, ex-partners en scholen anderen plaatsvinden.
Zo nodig ondersteunt KrûdWiizer u in het voorbereiden van gesprekken met derden.
Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met KrûdWiizer zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Lees hier de Klachtenprocedure
Wordt de klacht niet opgelost dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging

Consulten

In een eerste consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen. Vaak is er 1 hoofdklacht en nog wat andere klachten die met elkaar verband kunnen houden. Om hier zo goed mogelijk zicht op te krijgen wordt aan de hand van een vragenformulier gekeken waar de klacht vandaan komt. Daarna wordt er gekeken of er medicatie of iets anders nodig is. Een eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur. Soms is het nodig eerst iets aan de acute klachten te doen, daarna gaan we samen uw eigen zelfgenezingsproces aan het werk zetten. Na 4 weken volgt een tweede consult.
Ook in dit consult worden er weer veel vragen gesteld. Aan de hand hiervan wordt er gekeken of er al verbetering is opgetreden of dat er iets anders of aanvullends nodig is.

Ik ga ervan uit dat u graag met mij samenwerkt om tot een betere gezondheid te komen en dat u de moeite gaat nemen om bepaalde adviezen op te volgen.

Mag iedereen kruiden gebruiken?

Ja, in principe zijn kruiden veilig toe te passen. Kruiden zijn aanmerkelijk milder voor het lichamelijk gestel dan de meeste reguliere middelen, ze vormen een mindere belasting voor bijvoorbeeld de lever en geven veel minder bijwerkingen, dit komt omdat kruiden als deze in hun geheel worden gebruikt eventuele negatieve bijeffecten door hun evenwichtige natuurlijke samenstelling zelf al tenietdoen. Kruiden zijn met name zeer geschikt voor kinderen, ouderen en mensen met chronische aandoeningen.
Ik hou rekening met bijwerkingen, contra-indicaties en interacties met reguliere medicijnen.

Bij de aanmelding volgt een kort telefonisch onderhoud om uw aanmelding te bespreken.
Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk.
KûdWiizer heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten.
KrûdWiizer heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.
KûdWiizer is geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleggen met artsen, ex-partners en scholen anderen plaatsvinden.
Zo nodig ondersteunt KrûdWiizer u in het voorbereiden van gesprekken met derden.
Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met KrûdWiizer zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Lees hier de Klachtenprocedure
Wordt de klacht niet opgelost dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging

Consulten
In een eerste consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen. Vaak is er 1 hoofdklacht en nog wat andere klachten die met elkaar verband kunnen houden. Om hier zo goed mogelijk zicht op te krijgen wordt aan de hand van een vragenformulier gekeken waar de klacht vandaan komt. Daarna wordt er gekeken of er medicatie of iets anders nodig is. Een eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur. Soms is het nodig eerst iets aan de acute klachten te doen, daarna gaan we samen uw eigen zelfgenezingsproces aan het werk zetten. Na 4 weken volgt een tweede consult.
Ook in dit consult worden er weer veel vragen gesteld. Aan de hand hiervan wordt er gekeken of er al verbetering is opgetreden of dat er iets anders of aanvullends nodig is.

Ik ga ervan uit dat u graag met mij samenwerkt om tot een betere gezondheid te komen en dat u de moeite gaat nemen om bepaalde adviezen op te volgen.

Mag iedereen kruiden gebruiken?
Ja, in principe zijn kruiden veilig toe te passen. Kruiden zijn aanmerkelijk milder voor het lichamelijk gestel dan de meeste reguliere middelen, ze vormen een mindere belasting voor bijvoorbeeld de lever en geven veel minder bijwerkingen, dit komt omdat kruiden als deze in hun geheel worden gebruikt eventuele negatieve bijeffecten door hun evenwichtige natuurlijke samenstelling zelf al tenietdoen. Kruiden zijn met name zeer geschikt voor kinderen, ouderen en mensen met chronische aandoeningen.
Ik hou rekening met bijwerkingen, contra-indicaties en interacties met reguliere medicijnen.

Ik ben lid van de VVET Verbond Voor Energetisch Therapeuten en Tevens geregistreerd bij de Stichting RBCZ
Verbond Voor Energetisch Therapeuten lees hier VVET therapeuten functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van de VVET. Wij zijn verplicht ons te houden aan de statuten en normdocumenten. Denk daarbij aan bijscholen, intervisie, visitatieplicht en inschrijven bij de stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Lees Hier wanneer u er meer over wilt weten.
Terug naar de inhoud